четене на лицето

Категория четене на лицето
Духовно значение на очите Sanpanku
четене на лицето
Има толкова много информация, че се казва, че тези с очи Sanpanku са били надарени с духовна сила. Санпанку имат способността да предвиждат бъдещи събития и могат да виждат в бъдещето. Много хора са ме питали какво означава да имаш очи с три бели страни. Бялото на дъното се нарича Sanpaku от японците. Ирисите не докосват долната част на клепача, ан